TURNUSY PSYCHOTERAPEUTYCZNE

Turnusy organizowane przez naszą placówkę, mają charakter edukacyjny (wspieranie kształcenia) oraz terapeutyczny – promocja zdrowia psychicznego poprzez zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem psychicznym i jego poprawą. 

W trakcie turnusu uczymy:

 • zdrowych sposobów regulowania emocji,
 • budować pewność siebie poprzez poznanie swoich zalet i mocnych stron,
 • zrozumieć zagrożenia wynikające z uzależnienia oraz uwrażliwiamy na sytuacje i stany psychiczne wymagające pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej.

Rodzaje oddziaływań terapeutycznych przewidywanych w trakcie turnusu:

 • warsztaty terapeutyczne grupowe
 • konsultacje indywidualne z psychoterapeutą
 • psychoedukacja
 • warsztaty integracyjne
 • ćwiczenia wyobrażeniowe
 • techniki relaksacyjne
 • muzykoterapia

Obszary tematyczne omawiane podczas turnusu :

 • budowanie pewności siebie w oparciu o własne zasoby
 • funkcjonowanie w grupie rówieśniczej – akceptacja siebie i innych, przełamywanie lęku społecznego, rozwój umiejętności społecznych
 • praca z emocjami – rozpoznawanie i akceptacja własnych emocji oraz nauka konstruktywnego ich wyrażania
 • zagrożenia wynikające z uzależnień
 • zapobieganie zaburzeniom psychicznym – co powinno mnie niepokoić i kiedy udać się po pomoc

Warsztaty psychoterapeutyczne prowadzone są przez doświadczonego w pracy z dziećmi i młodzieżą psychologa – psychoterapeutę CBT

Koszt pobytu uczestnika – 55,00 zł / os / dobę (cena zawiera: nocleg, całodzienne wyżywienie, zajęcia prowadzone przez psychoterapeutę i kadrę pedagogiczną DWD w Rytrze)

Terminy turnusów :

 • 14.11.2022 – 18.11.2022
 • 21.11.2022 – 25.11.2022
 • 28.11.2022 – 02.12.2022
 • 05.12.2022 – 09.12.2022
 • 12.12.2022 – 16.12.2022
 • 09.01.2023 – 13.01.2023

Rezerwacja

Do pobrania

Kontakt