TURNUSY PSYCHOTERAPEUTYCZNE

Turnusy organizowane przez naszą placówkę, mają charakter edukacyjny (wspieranie kształcenia) oraz terapeutyczny – promocja zdrowia psychicznego poprzez zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem psychicznym i jego poprawą.  Uczestnicy będą mogli nauczyć się zdrowych sposobów regulowania emocji, budować pewność siebie poprzez poznanie swoich zalet i mocnych stron, zrozumieć zagrożenia wynikające z uzależnienia a także zostaną uwrażliwieni na sytuacje i stany psychiczne wymagające pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej.

W trakcie turnusu uczymy:

 • zdrowych sposobów regulowania emocji,
 • budować pewność siebie poprzez poznanie swoich zalet i mocnych stron,
 • zrozumieć zagrożenia wynikające z uzależnienia oraz uwrażliwiamy na sytuacje i stany psychiczne wymagające pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej.

Rodzaje oddziaływań terapeutycznych przewidywanych w trakcie turnusu:

 • warsztaty terapeutyczne grupowe
 • konsultacje indywidualne z psychoterapeutą
 • psychoedukacja
 • warsztaty integracyjne
 • ćwiczenia wyobrażeniowe
 • techniki relaksacyjne
 • muzykoterapia

Obszary tematyczne omawiane podczas turnusu :

 • budowanie pewności siebie w oparciu o własne zasoby
 • funkcjonowanie w grupie rówieśniczej – akceptacja siebie i innych, przełamywanie lęku społecznego, rozwój umiejętności społecznych
 • praca z emocjami – rozpoznawanie i akceptacja własnych emocji oraz nauka konstruktywnego ich wyrażania
 • zagrożenia wynikające z uzależnień
 • zapobieganie zaburzeniom psychicznym – co powinno mnie niepokoić i kiedy udać się po pomoc

Warsztaty psychoterapeutyczne prowadzone są przez doświadczonego w pracy z dziećmi i młodzieżą psychologa – psychoterapeutę CBT

Koszt pobytu uczestnika – 400,00 zł / os / turnus (cena zawiera: pobyt od poniedziałku do piątku, całodzienne wyżywienie, zajęcia prowadzone przez psychologa, psychoterapeutę i kadrę pedagogiczną DWD w Rytrze).


Rezerwacja

Do pobrania

Kontakt