Oferta

Dom Wczasów Dziecięcych w Rytrze, oferuje pobyt dla zorganizowanych grup i zespołów klasowych w trakcie całego roku kalendarzowego.
W ramach turnusów wspomagamy realizację podstawy programowej szkół organizując zajęcia:

 • dydaktyczno-wychowawcze zgodne z programem macierzystej szkoły
 • regionalno-patriotyczne
 • wspomagające rozwój i kondycję fizyczną
 • przyrodniczo-ekologiczne
 • kształtujące kreatywność
 • promujące zdrowy tryb życia
 • z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • integracyjne i świetlicowe
 • turystyczno-krajoznawcze

Koszt pobytu dziecka: 80,00 zł dziennie/osobę
Koszt pobytu wychowawców: 1 wychowawca/20 uczniów – bezpłatnie
Koszt pobytu osób dodatkowych: 120,00 zł dziennie/osobę

W ramach opłaty za pobyt, zapewniamy :

 • nocleg i całodzienne wyżywienie
 • całodobową opiekę pedagogiczną
 • kadrę pedagogiczną do prowadzenia zajęć
 • zajęcia edukacyjne, turystyczno-krajoznawcze, sportowo-rekreacyjne i świetlicowe

Za dodatkową odpłatnością:

 • Wycieczki fakultatywne: Nowy Sącz/Stary Sącz, Doliną Popradu (Piwniczna/Muszyna/Krynica),
  Pieniny (Szczawnica/Wąwóz Homole)
 • Hala sportowa
 • Kryta pływalnia
 • Park linowy – ABlandia
 • Stacja narciarska – Ryterski Raj
 • Kąpielisko na Radwanowie – czynne w okresie letnim
 • Możliwość przywozu grupy do placówki : El-trans Krzysztof Podgórski,
  tel. 601 594 563, e-mail: biuro@eltrans.rytro.pl

Rezerwacja

Do pobrania

Kontakt